TORSDAG 9 AUGUSTI 2018

Kommunala grönytor blir betesmark i Hällekis

På grund av sommarens extrema värme och torka har det varit svårt för många bönder att hitta foder till sina djur. Med anledning av detta erbjöd Götene kommun i början av juli att djurägare kunde få använda sig av de kommunala grönytorna som foder, intresset har dock varit dåligt, faktiskt har ingen tagit tillvara på denna möjlighet, förrän nu.

Boskapsägarna Ulf och Katarina från Fullösa som har sina kossor i Hällekis, bland annat i hagen öster om Hällekis skola, kommer nu att använda sig av detta erbjudande och har idag varit och tittat på området tillsammans med Anders Jonsson från kommunala Service o Teknik.Man kommer att utöka den nuvarande hagen, som nu är helt renbetad, och stängsla in området från Klövervägen och den intilliggande cykelvägen, bort mot gamla Folkeshus och vidare upp mot Hällehof. Djuren, nio kossor och en kalv, kommer att kunna gå till den gamla hagen där det finns vatten.

Detta relativt stora område räknar man med att kunna försörja djuren med foder och skall användas tillfälligt i ca fyra veckor, sen tas stängslet ner igen. Man kommer att stängsla in området i helgen eller i början av nästa vecka.

Den väg som går genom området och de stigar som leder upp till fotbollsplanen kommer på grund av detta inte att kunna användas under dessa veckor och man hoppas att Hällekisborna har överseende med detta en kort tid då foderbristen för djuren nu börjar bli riktigt svår.Ulf och Katarina är mycket tacksamma för att kommunen har kommit med detta erbjudande då man på så sätt förhoppningsvis slipper att börja använda sig av vinterfodret allt för tidigt, vilket i sin tur skulle skapa foderbrist längre fram i vinter.

Sen finns ju också en annan fördel att släppa in kossorna på bete i detta igenväxta område, då de betar rent och öppnar upp området för ny växtlighet.