TISDAG 1 MAJ 2018

Musikaliskt uppvaknade 1:a maj i Hällekis

Enligt en snart sekellång tradition väcktes Hällekisborna på morgonen den 1:a maj av marschmusik från den anrika Hällekis Musikkår.

Marschvägen har under åren varierat och på senare år blivit en aning kortare, man startade årets rundvandring i samhället från Duhagen, fortsatte i villaområdet kring Stakes väg med ett kort stopp i korsningen Vitsippsvägen-Stakes väg, där den medföljande publiken fick möjlighet att ställa sig på första parkett för att njuta av skådespelet.Kåren tågade sen vidare mot äldreboendet på Hällesäter där man sen avslutade med några musikstycken för de gamla, där säkert många mindes detta bruksortsarrangemang sen barnsben.