LÖRDAG 31 MARS 2018

Framtiden oviss för ett nytt Folketshus i Hällekis - Insändare

En ansökan skickades in till kommunen förra året om ekonomiskt bidrag till byggnation av ett nytt Folketshus i Hällekis, den 22 december avslog kommunstyrelsen ansökan. Nu har Folketshusföreningen kallat till föreningsstämma i skolans matsal onsdagen den 4 april klockan 19.00 för att avgöra hur man skall gå vidare.

Man har lagt fram ett antal olika alternativ, göra en ny ansökan i år, köpa och renovera delar av Hällesäter, någon annan lösning, eller överföra tillgångarna från Folketshus till Hällekis Samhällsförening.

Jag hoppas och tror att det finns ett övervägande stöd för det alternativ som innebär att man gör en ny ansökan till kommunen om pengar detta år för att uppföra ett nytt Folketshus på den gamla platsen vid Falkängen, man måste försöka fler än en gång innan man överväger andra alternativ.

Fördelen med det gamla Folketshus var just placeringen och storleken och det är precis det man måste inrikta sig på i första hand när man skall försöka fixa ett nytt Folketshus. Det låg i direkt anslutning till Falkängen som kunde nyttja det vid olika arrangemang, var en av de största lokalerna för uthyrning i bygden, låg relativt bra till för att inte störa närboende allt för mycket vid olika tillställningar.

Framtiden för Folketshus i Hällekis kommer att avgöras på mötet på Onsdag, jag hoppas att alla som kan i samhället och som vill att vi även i framtiden skall ha ett Folketshus att gå till vid Falkängen nu ställer upp och kommer till mötet för att rösta för en ny ansökan till kommunen om pengar till nybyggnation. Dessutom kan ni ju få se skolans nybyggda matsal på samma gång.

/Pix