ONSDAG 28 MARS 2018

Elpriset i mars – högsta sedan 2011

Vintern har bitit sig kvar ovanligt länge i hela landet. Det kyliga vädret har påverkat det nordiska elpriset som under mars månad varit det högsta sedan 2011. Medelpriset för mars beräknas hamna på 44 öre per kWh, vilket är 15 öre högre än samma period förr året, enligt elbolaget Bixias elprisrapport.

–Vädret har generellt stor påverkan på elpriset, såväl temperatur som vindstyrka och nederbörd. När temperaturen är låg, som den varit de senaste månaderna, går det åt mer el till uppvärmning och när efterfrågan ökar stiger elpriset på den nordiska elbörsen Nordpool, säger Matina Rosenberg.

Temperaturen i mars har varit nästan två grader lägre än normalt. Även februari har varit kallare än normalt. Dominansen av högtryck har gjort att det generellt sett blåst mindre, någonting som också påverkar elpriset.

– När det blåser mycket ökar vindkraftsproduktionen vilket pressar ner priserna. Den senaste månadens högtryckssituationer har hållt tillbaka vindkraftsproduktionen, vilket påverkat elpriset uppåt, säger Matina. Undantaget vissa veckor med mycket vind som exempelvis den vindrika sportlovsveckan 9 då vindproduktionen i Norden uppgick till 900 GWh.

Mycket vattenkraft

För att möta det stora behovet under den kyliga månaden har vattenkraftsproducenterna legat på en hög produktionsnivå. Det finns fortfarande gott om snö i magasinen medan det nu är ett underskott på vatten.

– Under mars har vattenkraften stått för cirka 54 procent av elförsörjningen, kärnkraften för cirka 22 procent och vindkraften för cirka 8 procent i den nordiska elmixen, säger Matina Rosenberg.

Pressmeddelande från: Bixia