ONSDAG 28 MARS 2018

Rotary lämnar över check till Cancerfond väst

Götene-Kinnekulle Rotaryklubb gästades på tisdagskvällen av Lars Ersmark, ordförande i Insamlingsstiftelsen Lions Cancerfond Väst. Lars berättade om Cancerfond väst verksamhet. Samtidigt lämnade Rotarys president Börje Movérus över checken med de medel som samlades in vid Rotarys kafferep den 17 februari. Summan blev 18 218 kronor.

I dag är nästan all forskning privat finansierad genom gåvor, donationer och testamenten. Du kan också bli månadsgivare till cancerfond väst. Lions startade cancerfond väst 2010 och har under sina första sju år samlat in 10 250 000 kronor som gått till 52 kliniska patientnära forskningsprojekt. Redan 1965 startade Lions i Umeå en likadan insamlingsstiftelse som i dagsläget fått in 180 miljoner till forskning.

Det är Lions årsmöte som tillsätter styrelsen och insamlingsstiftelsen kontrolleras av Länsstyrelsen och Svensk insamlingskontroll. Stiftelsen drivs ideellt och max 5 % av de insamlade medlen går till stiftelsens omkostnader.
Den 7 maj på Jubileumskliniken i Göteborg kommer 1,4 miljoner delas ut. Det skulle behövas mycket mer pengar i cancerfond väst. Till årets utdelning har 37 forskningsprojekt sökt medel på sammanlagt 27 miljoner.

Cancerfond väst har ett forskningsråd som består av fyra forskare och styrelsen som bedömer ansökningarna och beslutar om vilka som får medel från fonden. Att cancerfond väst ger medel till ett forskningsprojekt innebär samtidigt att detta projekt har lättare att få pengar från andra fonder, det blir en dörröppnare för forskarna. Andra fonder uppskattar bedömningen som gjorts av cancerfond väst.


Pressmeddelande från: Götene-Kinnekulle Rotaryklubb