MÅNDAG 26 MARS 2018

"Näbbet" har rivits

Cementas avskedsgåva till Hällekis, musikpaviljongen "Näbbet" har idag rivits. Anledningen var att det var i så dåligt skick att det utgjorde en risk.

Näbbet kom aldrig till någon större användning, endast ett fåtal uppträde har skett där under alla år, Södra Bergens Balalajkor var ett av dessa. Paviljongen kändes helt felplacerad i samhället.

Förslag har funnits att flytta paviljongen till Falkängen men på grund av skicket har inte det kunnat genomföras.

Inför rivningen kom det in ett medborgarförslag om att man skulle spara minnestavlan och en del av paviljongens spets för placering i Falkängen som åtminstone ett litet minne av Cementaepoken i Hällekis, hur det blir med den saken är för tillfället oklart.