TORSDAG 22 MARS 2018

Nu är det dags för sommartid

Även om snön ligger kvar i stora delar av landet så går vi nu till helgen över till somamrtid, det har vi gjort sedan 1980, Men motståndet mot att ändra klockan två gånger om året växer sig allt starkare.

På söndag den 25 mars klockan 02.00 flyttar vi således fram klockan en timme till 03.00 och får på så sätt en timmes längre ljus på kvällen, söndagen den 28 oktober är det sen dags att vrida tillbaka till vintertid igen, om inte något beslut tagits om att slopa detta flyttande av tiden fram och tillbaka.