TORSDAG 22 MARS 2018

Björkullasand blir nytt naturreservat

Mellan de befintliga naturreservaten Varan och Varaskogen planeras ett nytt naturreservat, Björkullasand, på ca 164 ha.

Det innehåller till stora delar vatten men också klippstränder och gammal barrskog, och som för de flesta boende i området även den kända och populära badplatsen Björkullasand.

Kommunfullmäktige kommer att behandla frågan under sitt möte nu på måndag.