TORSDAG 22 MARS 2018

Rivningen av skolan i Hällekis snart klar

Hällekis skola är byggd 1958 och fick en tillbyggnad 1986, i över ett år har nu delar av skolan genomgått en omfattande renovering och tillbyggnad av matsal och kök genomförts, samtidigt har stora delar av den gamla skolan rivits.Rivningen har skett i omgångar och nu är man inne i det sista stadiet, det är bara delar av den gamla gympasalen kvar och en vägg av slöjdsalarna.När rivningen är klar så återstår uppröjningsarbete och planering av den nya skolgården, allt beräknas vara klart när höstterminen drar igång efter sommaren.