TORSDAG 15 MARS 2018

Antalet TBE-fall ökade förra året

Antalet personer som smittats av TBE ökar. Smittskydd Västra Götaland går nu ut med en uppdaterad karta med nya riskområden och rekommenderar de som bor och vistas i riskområden att vaccinera sig mot TBE.

Smittskydd Västra Götaland ser en fyrfaldig ökning av antalet personer som smittats av TBE den senaste femårsperioden. Förra året rapporterades 61 fall. Med anledning av detta rekommenderar Smittskydd Västra Götaland vaccination till permanent- och sommarboende och de som vistas i naturen i de utsatta områdena. Se karta.

– Vaccination är det bästa skyddet om man rör sig i riskområden, säger biträdande smittskyddsläkare Peter Nolskog.

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka en inflammation i hjärnan. De flesta som blir sjuka får lindriga besvär med feber och huvudvärk och blir friska efter några dagar. Upp till en tredjedel får hjärninflammation. Det finns ingen behandling mot TBE men sjukdomen kan förebyggas genom vaccination. För ett fullgott skydd bör vaccinationen ske i god tid innan fästingsäsongen. Om fästingsäsongen redan har börjat är det ändå inte för sent att vaccinera sig eftersom fästingar kan smitta långt in på hösten. Fästingarna är som regel aktiva från april till november men om temperaturen är mer än 5°C kan de också vara aktiva på vintern.

En annan fästingöverförd sjukdom är borrelia, som också kan ge symtom från hjärna och hjärnhinnor. Till skillnad från TBE orsakas denna av en bakterie och kan behandlas med antibiotika. Något vaccin mot borrelia finns inte.

Det går att minska risken för fästingbett, till exempel genom att bära täckande kläder i områden där fästingar finns.

Vid frågor om TBE-vaccination, kontakta en vårdcentral eller läs mer på webbplatsen Vårdguiden 1177.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen