TISDAG 13 MARS 2018

Regeringen stärker konsumentskyddet vid telefonförsäljning

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att införa ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning.

– Det är hög tid och jag är glad att regeringen nu förbättrar situationen för konsumenter genom att skapa en mer välfungerande marknad för telefonförsäljning, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Problem kopplade till telefonförsäljning har pågått under en längre tid och beror ofta på situationer som kan vara överrumplande och pressande.Till exempel har konsumenter felaktigt påståts ha ingått avtal de inte varit intresserade av eller så har de pressats att acceptera avtal utan att förstå innebörden. Det kan ofta vara svårt och dyrt att ta sig ur den här typen av avtal och det är ofta särskilt utsatta konsumenter som drabbas, som äldre personer och personer med vissa funktionsnedsättningar.

Regeringens förslag innebär att det inte längre ska vara möjligt att ingå ett muntligt avtal när en näringsidkare på eget initiativ kontaktar en konsumeten på telefon. Om parterna vill ingå ett avtal måste näringsidkaren skicka en bekräftelse av sitt anbud till konsumenten som ska acceptera näringsidkarens erbjudande efter att telefonsamtalet är avslutat. Bekräftelsen från företaget och godkännandet från kunden ska vara skriftliga och kan skickas med till exempel mejl, sms eller post. De nya reglerna ger bland annat konsumenten en större chans att sätta sig in i det aktuella avtalet.

– Förslaget stärker konsumenternas förutsättningar att fatta genomtänkta beslut när de blir uppringda av försäljare på telefon, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

Pressmeddelande från: Regeringen