FREDAG 9 MARS 2018

Inspirerades av Svenskt Näringsliv

I Götene kommun är det ett politiskt mål att ha ett företagsklimat i toppklass. Sedan många år pågår arbete med att stegvis ytterligare förbättra det lokala företagsklimatet. För att få ny inspiration brukar några kommunrepresentanter varje år besöka Svenskt Näringslivs Inspirationsdagar.

I år var fem personer på en Inspirationsdag i Göteborg där programmet bland annat handlade om digitaliseringens möjligheter. Emelie Thim som är nyanställd näringslivsstrateg deltog tillsammans med kommunalråd Åsa Karlsson, oppositionsråd Susanne Andersson, samhällsbyggnadschef Åsa H Karlsson och avgående näringslivschef Gert Rahm.