ONSDAG 7 MARS 2018

Nu jämförs kartdatabasen med verkligheten

Under 2018 kommer kart- och mätenheten att uppdatera kommunens kartdatabas genom att jämföra kartinnehållet med flygfoton.

I samband med den fördjupade översiktsplanen 2015 gjordes en inventering av byggnadsbeståndet i Varnhem och där kunde man utröna att det finns mycket i kartmaterialet som går att förbättra. Mycket talar för att det är på samma sätt i Skara.

- Det handlar inte om att hitta svartbyggen, utan att få en karta som stämmer bättre med verkligheten, poängterar mätningsingenjör Malin Antonsson.

Oftast finns det ett bygglov även om tillbyggnaden eller carporten inte finns med i kartan. Ibland har rutinen att lämna över information om ändringen från bygglovhandläggare till den som arbetar med att uppdatera kartan inte fungerat och ibland har informationen tappats bort innan ändringen förts in.

Hur arbetet går till

För att få en överblick över vad som hänt sedan den senaste uppdateringen jämförs flygfoton med innehållet i kommunens kartdatabas. Om det ser ut att ha tillkommit någon byggnad, eller om en byggnad har rivits, görs en markering. Därefter skrivs kartan ut och en mätingenjör åker ut och kontrollerar.

- Ibland visar det sig att det som såg ut att vara en byggnad på flygfotot helt enkelt var en vedtrave med plåt på och det ska ju inte in i kartan, säger Malin Antonsson. Oftast räcker det att man kör förbi och tittar utifrån men ibland krävs det att vi går in på tomten för att kunna se om det är ett skärmtak över en altan eller om det är ett uterum. Om en husägare ser någon gå omkring i trädgården är det alltid bra att fråga vad det rör sig om, tillägger hon.

När kontrollen är klar görs ändringarna i kartan och det är dags för nästa område.Arbetet kommer att pågå fram till sommaren, därefter har förhoppningsvis Skara tätort blivit genomgången. Hur lång tid det tar beror också på hur många andra jobb som kommer in till kart- och mätenheten. Alla tätorter i Skara kommun behöver gås över. Nästa projekt blir Ardala, Axvall eller Eggby.

Pressmeddelande från: Skara kommun