MÅNDAG 5 MARS 2018

Möte om gruvan i Kinne-Kleva

Under förra året genomförde Destination Läckö-Kinnekulle en förstudie för att utreda om det är möjligt att göra gruvan i Kinne-Kleva till ett besöksmål i framtiden. Resultatet som kom fram var att gruvan med mindre säkerhetsåtgärder kan öppnas. Dock ska det i så fall vara i syftet att berätta om den unika industrihistoria som den är ett fysiskt bevis på. Gruvan skulle i så fall bli unik i Sverige då det i dagsläget inte finns någon plats i Sverige där man kan beskåda den alunskifferbrytning som Flottans Oljeskifferverk bedrev i Kinne-Kleva under några år under tiden runt andra världskriget.

För att Destination Läckö-Kinnekulle ska kunna stötta en utveckling krävs att en förening tar ansvaret för att driva besöksmålet. Därför vill vi nu tillsammans med de som redan engagerat sig bjuda in till en informationsträff för att ge mer information om detta och vad en satsning skulle innebära.

- Jag tror starkt på det här och att få lyfta fram detta unika stycke kulturhistoria och samtidigt skapa ett besöksmål som kompletterar det befintliga utbudet skulle vara väldigt roligt, säger Elin Sjöstedt, destinationsutvecklare på Destination Läckö-Kinnekulle.

De som engagerat sig tror såklart också starkt på detta och hoppas att det kommer många till informationsträffen som äger rum onsdagen den 14 mars kl. 19.00 i Sessionssalen.

Pressmeddelande från: Destination Läckö-Kinnekulle