FREDAG 2 MARS 2018


Ale specielbyggdes 1973 för att kunna gå genom Trollhätte kanal till Vänern. De senaste åren har hon tjänstgjort i Bottenviken och på Bottenhavet, men på grund av det rådande isläget återvänder hon nu till Vänern. Foto: Sjöfartsverket

Isbrytaren Ale återvänder till Vänern

Isen fortsätter att växa till på de svenska farvattnen. På Vänern har istillväxten blivit så omfattande att isbrytaren Ale från och med söndag den 4 mars kommer att stationeras där.
- Vi förväntar ytterligare istillväxt på Vänern i minst en vecka framåt, säger Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Ale är specialbyggd för att kunna passera genom Trollhätte kanal till Vänern. De senaste vintrarna har hon tjänstgjort i Bottenviken, Kvarken och Bottenhavet. Senast Ale var stationerad i Vänern var vintern 2010 - 11.

- Sjöfartsverkets arbetsfartyg Scandica kommer att fortsätta att assistera sjöfarten på Vänersborgsviken, men isen har lagt sig även på andra håll på Vänern. Därför förstärker vi isbrytarförmågan på Vänern med Ale, säger Amund E. B. Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Ale inledde som första statsisbrytare issäsongen i början av december och har den senaste tiden assisterat i södra Bottenhavet. Hon är sedan torsdag eftermiddag på väg mot Vänern dit hon beräknas anlända söndag den 4 mars. Utöver Scandica bryter även tre bogserbåtar is på Göta älv och i Trollhätte kanal. Statsisbrytarna Oden, Atle och Frej assisterar i Bottenviken medan Ymer passar i norra Bottenhavet. Isbrytaren Thetis är inhyrd från Finland och är stationerad i södra Bottenhavet. Sjöfartsverkets arbetsfartyg Fyrbyggaren är stationerad i Mälaren för att hålla rännorna öppna, och arbetsfartyget Baltica är stationerad i Kalmarsund där säsongens första assistans genomfördes under torsdagen.

Fakta om Ale

Ale är en av de fem svenska statsisbrytarna och ägs av Sjöfartsverket. Ale är specialbyggd för att kunna gå igenom Trollhätte kanal till Vänern. Byggd 1973 av OY Wärtsilä AB, Helsingfors. Moderniserad och uppgraderad avseende både material och teknik.


Pressmeddelande från: Sjöfartsverket