TORSDAG 1 MARS 2018

Hyreskontrakt tecknat med ny entreprenör till caféet i Varnhem

Under torsdagen undertecknades hyresavtalet mellan Skara kommun och caféets nya entreprenör Walid Sandoby. Caféet i Klostergården beräknas öppna till transäsongen i mitten av mars.

Skara kommun hyr sedan årsskiftet lokalerna som har bedrivits som café av Skara pastorat. I januari gick Skara kommun ut med en förfrågan där entreprenör söktes till verksamheten. Förfrågan gällde fortsatt drift och utveckling av såväl caféverksamheten som besöksmålet. Avtal tecknas på två år med möjlighet till förlängning på ett år i taget fram till 2022.

I underlaget till anbudsförfrågan ingick villkoren att hyresgästens verksamhet bör ha generösa öppettider som följer besöksströmmar i närområdet och aktuella evenemang i Varnhem. Caféutbudet ska bestå av ett utbud från enklare fika till lunchalternativ som inte kopierar eller ersätter närområdets lunchutbud. Hållbarhet och blick för verksamhetens betydelse för besöksmålet som helhet betonades också i anbudsförfrågan.

Av de inkomna anbuden har ett urval skett. Valet föll på Walid Sandoby, som idag driver Nockes Café i Skara och Café Doppingen vid Naturum Hornborgasjön.

- I anbudsgivningen har vi tagit hänsyn till entreprenörens erfarenhet av likande verksamhet, säger kommundirektör Gustaf Olsson.

Varnhem utvecklas

Varnhem utvecklas som besöksmål genom satsningarna på Kata Gård, publika utgrävningar, anläggandet av en våtmark med promenadstråk samt utvecklingen av Kulturväg Skaraborg där en ny app just har lanserats med besöksmålsinformation.

Kommunen och andra aktörer i samarbetet kring Varnhem ser restaurangdrift som viktigt i ett område med ökande besöksströmmar. Caféet i sig utgör också en viktig besöksanledning till Varnhem.

- Jag känner mig hedrad att bli en del i det fortsatta utvecklingsarbetet i Varnhem, säger Walid Sandoby.

Caféet i Varnhem ska öppna redan till transäsongen som inleds med att Trandansens Information och Kata Gård öppnar den 17 mars.

Pressmeddelande från: Skara kommun