MÅNDAG 30 OKTOBER 2017

Cecilia (M)otionerar - Det ska alltid vara sommartid

- Det vore väl drömmen, att alltid ha sommar i Sverige. Men i alla fall sommartid!
Nu visar flera forskningsrapporter på att fler mår bättre om det alltid är sommartid, andra visar på att det leder till trötthet och kan till och med få produktivitet att minska d v s att vi inte ställer om från sommar till vintertid. Därför motionerar jag till riksdagen för att behandla frågan om att Sverige ska tillbaka till att alltid ha sommartid, säger Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg från Norra Vånga, med anledning av att Sverige gick över till vintertid i helgen.

Widegrens motion till Sveriges Riksdag;

Alltid sommartid

Att Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa vintertid och istället införa ständig sommartid i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

För många människor känns det förlegat att laborera med dygnsrytm. Dessutom finns forskning som visar på att det är negativt för hälsan; men även för beteendet och till och med, hävdar en del, för samhällsekonomin.

Forskning visar att det är bättre för hälsan att ha mer ljus på kvällen. Dessutom skulle elförbrukningen minska med 3% om vi, även på vintern, hade sommartid. Därför borde vi, i Sverige, överväga att helt avskaffa vintertid och istället införa ständig sommartid.

/Cecilia Widegren (M)