FREDAG 27 OKTOBER 2017

Qvarnstensgruvan i Lugnås inspirerar Biosfärområde i Italien

Biosfärområde Appennino Tosco Emiliano, Italien, sökte inspiration från andra biosfärområden i Europa. Samhällsentreprenörer i Wales, Scotland och Sverige bjöds in för att berätta om sin verksamhet för lokala näringsidkare som alla var nyfikna på att lära sig mer om näringslivets roll i ett internationellt modellområde för hållbar utveckling - ett Unesco Biosfärområde.

Pia Åkesson, Qvarnstensgruvans ordförande, var inbjuden för att berätta om hur deras verksamhet utvecklas med hållbarhet som värdegrund. Pias berättelse fängslade konferensdeltagarna. - Hela vår verksamhet, d v s arbetslivsmuseet, caféet och guidningar i gruvan, drivs av ungdomar. Vi utbildar ungdomarna till guider inför säsongen och tränar dem i värdskap. De blir goda ambassadörer för området, får stärkt självkänsla och utvecklar sin sociala förmåga.

Mötet i Appennino gav goda möjligheter för nätverkande och erfarenhetsutbyte. - Jag fick mer kunskap om biosfärområden på andra platser och hur de utvecklar samarbeten med lokala aktörer. Upplevelse var berikande för mig och det var inspirerade att höra exempel på hållbart företagande i andra biosfärområden. Det var särskilt intressant att få nya kontakter som kan leda till att ungdomar får möjlighet att göra praktik i ett biosfärområde i ett annat land. Nu ser jag fram emot fortsatta utveckla samarbeten som gör detta möjligt, säger en uppenbart inspirerad Pia.

Pressmeddelande från: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle