TORSDAG 26 OKTOBER 2017

Pyramidmattor räddar liv och minskar obehöriga i spårområde med 38 procent

Trafikverket har under ett år testat en ny metod, med pyramidformade gummimattor för att förhindra personer att gena över spåren. Det har varit mycket framgångsrikt och visar att metoden minskar antalet obehöriga i spåren med 38 procent.

Undersökningen har utvärderat materialets effekt – att öka trafiksäkerheten genom att hindra obehöriga från att gå i spårområdet. Testplatser var Hudiksvall, Gävle, Helsingborg, Sävenäs, Älvsjö och Kalmar. På testplatserna med fast kameraövervakning, Gävle, Sävenäs och Ramlösa minskade antalet obehöriga i spåren sammantaget med 38 procent i jämförelse med referensplatserna där det istället ökade.

Samhällsekonomiskt lönsamt och bidrar till Trafikverkets halveringsmål

Materialet fungerar; antalet förseningsminuter för tågtrafiken minskar när antalet obehöriga i spår minskar. Sammantaget visar vår analys och våra beräkningar att pyramidmattorna är samhällsekonomiskt lönsamma.

– Det räcker med att vi sparar 12 förseningsminuter per år och plats för att det ska vara samhällsekonomiskt lönsamt, säger Kenneth Svensson, projektledare. Pyramidmattorna blir ett bra komplement som vi kan rekommendera. För att få mest effekt ska pyramidmattorna placeras på rätt sätt, på rätt plats och i kombination med exempelvis stängsel.

Trafikverket har antagit ett halveringsmål för antalet döda och allvarligt skadade inom järnvägen fram till år 2020 (jämfört med år 2010, då omkom 110 personer i järnvägssytemet). För att nå målet behöver antalet dödade minska med cirka åtta personer per år under perioden 2016–2020. Under de närmaste fyra åren satsar Trafikverket en miljard på åtgärder som ska förhindra att obehöriga tar sig in i det livsfarliga spårområdet.

Obehöriga i spår kostar 80 miljoner och orsakar 2 400 förseningstimmar för tågtrafiken

Människor som genar över spåren är ett återkommande problem. Dödsfallen bland de som av olika skäl befinner sig på spåren minskar, men förseningarna och kostnaderna ökar. Kostnaden för hela landet 2016 blev 80 miljoner kronor och 2 400 förseningstimmar, alltså 100 dagar, på grund av obehöriga på spåren.

Fakta pyramidmattor

  • 15–20 centimeter höga gummipyramider, beroende på leverantör.
  • Svåra att gå på.
  • Tillverkade av återvunna bildäck.
  • Beräknad livslängd 25 år.
  • Vikt 74–90 kg per panel, beroende på tillverkare.
  • Längd 0,9 eller 1,3 meter per panel, beroende på tillverkare.

Pressmeddelande från: Trafikverket