TORSDAG 26 OKTOBER 2017

Unik chans att se unika böcker

Ny utställning - Reformationens böcker

Stifts- och landsbiblioteket har en stor samling av reformationslitteratur. Ett antal av dessa sällsynta och intressanta böcker ställs nu ut på utställningen Reformationens böcker. Bland dessa märks Gustav Vasas bibel, den första kompletta bibel som utgivits på svenska språket. Från och med den 28 oktober visas också unika böcker i Skara domkyrka.

Reformationsåret går mot sitt slut. Det inleddes med påvens besök i Lund och fortsatte sedan lokalt ute i bygderna. Lördag den 28 oktober är det reformationsjubileum i Skara och programpunkterna i domkyrkan är många.

Gustav Vasas bibel är den första kompletta bibel som utgivits på svenska språket. Bibeln, som omfattar 762 blad i folio – med 60 träsnittsillustrationer, är tryckt i Uppsala 1540-1541 av Georg Richolff.

- Stifts- och landsbibliotekets exemplar är komplett - och i mycket gott skick. Exemplaret är unikt, säger biblioteksassistent Sven-Olof Ask.

På ett av försättsbladen finns dessutom en väldigt personlig och fin handskriven text.

I utställningsmontern kan man också se Liturgia Svecanae – ”Den röda boken”, från 1576. Författare var i huvudsak kungen Johan III själv, med hjälp av sin sekreterare Petrus Michaelis Fecht och ärkebiskopen Laurentius Petri Gothus. Att boken redan tidigt kallades ”Den röda boken” tros komma av att Kungliga bibliotekets exemplar, som enligt uppgift tillhört Johan III, är bundet i ett rött sammetsband.

Omslag återanvändes

Efter reformationen blev mängder av böcker inaktuella. De volymer vars blad var gjorda av pergament, det vill säga kalv- eller getskinn, slaktades ofta varefter bladen återanvändes till nya bokomslag. I Stifts- och landsbibliotekets samlingar finns dryga dussintalet volymer som har medeltida bokomslag. I utställningen, som pågår till och med den 19 november,kan man bland annat också se några av dessa ”slaktade medeltida böcker”.

Utställningen av böcker i Skara domkyrka pågår mellan den 28 oktober-19 november.

Pressmeddelande från: Skara kommun