LÖRDAG 21 OKTOBER 2017

Stärkt kontroll av resehandlingar

Regeringen har fattat beslut om propositionen Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar och kommer att lämna över propositionen till riksdagen i nästa vecka.

– Det är bra att vi nu ges ökade möjligheter att kontrollera att personer som reser in i och ut ur Sverige inte döljer sin verkliga identitet, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Propositionen innehåller förslag som innebär att en utlänning, på samma sätt som redan gäller för svenska medborgare, ska vara skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck vid in- och utresekontroll för kontroll av identiteten och resehandlingens äkthet. Förslaget omfattar såväl EU-medborgare som övriga nationaliteter.

Förslaget ger bland annat ökade möjligheter att hindra personer från att resa in i Sverige med hjälp av någon annans resehandling. En åtgärd som bland annat stärker vår gemensamma säkerhet.

Lagförslaget som regeringen nu presenterar sker till följd av nya bestämmelser i EU:s gränskodex.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.

Pressmeddelande från: Justitiedepartementet