FREDAG 20 OKTOBER 2017

Nya utsiktsskyltar vid panoramavyn över Vänern, från Kinnekulles västsida

Under flera decennier har Dag Gärdefors fotograferat och studerat utsikten från Kinnekulle. De senaste fem åren har Anders Lokrantz och Dag då och då arbetat med att ta fram en utsiktsbild. Dag har identifierat vad man ser och Anders har ansvarat för formgivning och bildbearbetning. I veckan kom det upp skyltar vid denna utsiktsplats. Projektet har skett i samarbete med Götene kommun.

På andra sidan Kinneviken framträder Kålland och Kållandsö tydligt, med bland annat Läckö slott. Blicken når nästan tio mil bort, från Uddevalla-masten (avstånd 96 km) i sydväst, till Degerfors-masten (avstånd 86 km) i nordost. Även Baljåsen, Dalslands högsta berg (301 m ö h), avtecknar sig mot horisonten.Tre skyltar, som vilar på fundament av Kinnekullekalksten, visar panoramavyn. Dels visas en fotovy och dels en grafisk vy. Den grafiska vyn visar objekt som har förstärkts för att underlätta identifiering för besökarna. Utsikten kan beskådas alla årstider och alla tider på dygnet. Vissa objekt syns bättre i dagljus, medan andra framträder tydligare om natten. När solen har gått ned bidrar ljuspunkter från fyrar, lysbojar, master och från orter på andra sidan Vänern till orienterbarheten. Fler än 15 fyrar kan ses från denna punkt.

Pressmeddelande från: Götene kommun