ONSDAG 18 OKTOBER 2017

Fortsatt positiv utveckling för besöksnäringen i Destination Läckö-Kinnekulle

Med 220 000 gästnätter för årets första åtta månader på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingar fortsätter den positiva utvecklingen för besöksnäringen i Destination Läckö-Kinnekulle.

Den totala utvecklingen ligger på ca 4% tom sista augusti och utifrån summeringen av endast sommaren 2017 har denna haft en liknande utveckling på 4%. Den största ökningen står inhemska besökare för, men även ökningen av internationella gäster har ökat konstant under flera år i destinationen.

Den positiva bilden av året i sin helhet och framförallt sommaren bekräftas också av Destination Läckö-Kinnekulles egen enkät, som skickas ut till ca 120 stycken besöksnäringsföretag i destinationen. Av alla svar som kom in från de tillfrågade företagen, svarade 54% att man upplevde att sommaren hade fler besökare än föregående sommar, att jämföra med enbart 17 procent som upplevde att man haft något färre besökare än 2016.

Utifrån en fyraårsperiod har antalet gästnätter för camping ökat med 25% i destinationen och 30% för hotell, stugbyar och vandrarhem i Lidköping. Antalet internationella gästnätter har en ökning på hela 38% under samma period och andelen internationella besökare boende på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingar är på ca 18%.

”Utvecklingen i Destination Läckö-Kinnekulle fortsätter att öka och det är återigen mycket glädjande att se en fortsatt positiv trend. Gästnätter för årets första åtta månader är bättre än tidigare år och vi kan även konstatera att en stor andel av besöksnäringsföretagen har haft bättre besökarantal än tidigare. Besöksnäringen skapar mycket arbetstillfällen, stora ekonomiska värden och bidrar till att bygga bilden av en levande kommun med god tillväxt, vilket statistiken också bekräftar” säger Jim Josefsson VD Destination Läckö-Kinnekulle AB.

Pressmeddelande från: Destination Läckö-Kinnekulle