ONSDAG 18 OKTOBER 2017

Jula öppnar två varuhus samma dag

Under 2017 har Jula lanserat och utvecklat en helt ny e-handel, och nu senast presenterades konceptet "Hämta i varuhus". Men samtidigt fortsätter öppnandet av nya varuhus i oförminskad takt.

Den 19 oktober öppnar två nya Julavaruhus på samma dag. Ett i Norge, Arendal, och ett i Sverige, Varberg.

- Det känns fantastiskt kul, med mycket förväntan och glädje. Det är ju inte varje dag som vi öppnar två nya varuhus på samma dag. Det enda tråkiga är att man inte hinner vara med på båda öppningarna och träffa alla Julakunder och alla taggade Julamedarbetare som kämpat för att bygga upp det nya varuhuset, säger Karl-Johan Blank, Julas ägare.

Julas fortsatta varuhusexpansion är en del i företagets övergripande expansionsstrategi.

- Att vi öppnar två varuhus på samma dag är en speciell händelse och visar på en styrka i vår organisation. Det finns fortfarande platser på marknaderna i Sverige och Norge som är intressanta för etablering. Arendal och Varberg är två platser som vi tror mycket på, säger Joachim Frykberg, VD Jula AB.

Två varuhusöppningar är dock inte något unikt i Julas historia.

- Vi har öppnat två varuhus samma dag tidigare, men då har det varit i större städer som Göteborg, Stockholm och Warszawa. Då har man hunnit vara med på båda platser tack vare att det har varit nära mellan varuhusen. Men nu blir det lite svårare, säger Karl-Johan Blank.

De nya varuhusen som är cirka 3000 kvadratmeter, är nu fyllda med öppningserbjudanden och Julas senaste koncept.

Pressmeddelande från: Jula AB