ONSDAG 18 OKTOBER 2017

Ansöker om bidrag till nytt Folkets Hus i Hällekis

Föreningen Folkets Hus i Hällekis har ansökt om bidrag på 2 220 000 kr hos Götene kommun för en nybyggnation av Folkets Hus i Hällekis, de gamla totalförstördes av brand i juli 2014 och var inte fullförsäkrat.

Ett nytt Folkets Hus planerar man att uppföra på den gamla grunden med en tillbyggnad för en scen samt ett trädäck, Björkdalshus är tänkt som huvudleverantör.

För att få sponsorer, fonder och banker att ställa upp med kapital måste projektet vara ekonomiskt säkrat av Götene kommun och Boverket. Boverket har som villkor att Götene kommun ställer upp med 30 % av byggnationskostnaden som är kalkylerad till 7 400 000 kr.