TISDAG 17 OKTOBER 2017

Västtrafik vill få fler att synas

När det är mörkt ute är det viktigt att synas, framförallt i trafiken. Därför har Västtrafik tillsammans med sina partners startat en kampanj för att få fler att använda reflex.

Reflexkampanjen genomförs av Västtrafik i samarbete med trafikföretagen Keolis, Nobina, Bivab, Transdev och Nettbuss. Sammanlagt kommer 72 000 reflexer delas ut av kundvärdar på stora knutpunkter och i Västtrafiks butiker. Kampanjen pågår under tre veckor i hela Västra Götaland.

– Vi vill visa hur viktigt det är att använda reflex i höst- och vintermörkret, både för sin egen och andras säkerhet. Med reflexen syns man på redan 125 meters håll när en buss eller bil närmar sig, säger Anders Larsson, säkerhetsansvarig på Västtrafik.

Förutom att minska risken för olyckor och hastiga inbromsningar, bidrar reflexer till att färre kunder blir frånåkta på grund av de inte syns vid hållplatsen.

Fler reflexsnurror

Under hösten sätts det upp fler reflexsnurror på olika hållplatser i regionen. Genom att snurra på en skiva med reflexer blir det lättare för förarna att uppmärksamma att någon vill åka med.

Pressmeddelande från: Västtrafik