FREDAG 13 OKTOBER 2017

Stark turistsommar i Västsverige – norska gästnätter ökar

Med 4,6 miljoner gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingar hamnar sommaren 2017 på rekordnivå i Västsverige. Siffrorna överträffar med liten marginal sommaren 2015, som fram till nu varit den med flest antal kommersiella övernattningar. För den största ökningen står norska gästnätter, som ökar med hela 10 procent under juni, juli och augusti jämfört med samma månader 2016.

- Norge är Västsveriges överlägset största utländska marknad, så det är naturligtvis positivt för besöksnäringen i vår region att de norska gästnätterna går upp. Den norska konjunkturen gick ner under 2016, bland annat på grund av låga oljepriser, vilket så klart också påverkar resandet, säger Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige.

Den positiva bilden av sommaren bekräftas också av Turistrådet Västsveriges eget Besöksnäringsindex, som räknas fram utifrån ett frågeunderlag som besöksnäringsföretag i regionen besvarar via ett webbformulär. Inför sommaren trodde de västsvenska boendeanläggningarna på fler bokningar både från Sverige och utlandet – något som visade sig stämma nu när sommaren är över. Hela 51 procent av de tillfrågade boendeanläggningarna bekräftar att de haft fler gäster än föregående sommar, att jämföra med enbart 14 procent som har haft färre bokningar.

Starkast tillväxt i Skaraborg och Dalsland

Tittar man på olika delar av Västsverige sticker Skaraborg och Dalsland ut mest när det gäller procentuella ökningar av antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem. Skaraborg går framåt med strax över 8 procent till drygt 232 000 gästnätter, medan Dalsland ökar med 6 procent till drygt 32 000.

Pressmeddelande från: Turistrådet Västsverige