ONSDAG 11 OKTOBER 2017

Stationsplatsen taktas med planen för det nya stationsområdet

Kommunen har under året tagit in anbud för gestaltningsarbeten på stationsplatsen. Men det har kommit in för få anbud. Det medför att ombyggnaden av stationsplatsen flyttas fram. Arbetet kommer istället att bli en del av ombyggnationen av hela stationsområdet.

Stationsplatsen ska i framtiden vara en mötesplats och inte en parkeringsplats. Området mellan stationshuset och Björndammen ska både ha en park- och torgmiljö. Men ännu har inte arbetet med ombyggnationen kommit i gång. Detta eftersom Skara kommun fått in för få anbud och beslutat att inte anta det som kommit in.

- Konjunkturen gör att alla entreprenörer har fullt upp och priserna har gått upp. Nu tänker vi lägga ihop arbetet med busshållplatser och stråk på södra sidan stationshuset med anläggandet av stationsplatsen, med hopp om att detta kan ge oss fler och rimligare anbud, konstaterar stadsarkitekt Anders Kyrkander.

Processen med anbud har alltså fördröjt arbetet med stationsplatsen. Ombyggnationen av stationsplatsen kan därför istället komma att bli en del av och ingå i planen för hela stationsområdet. Detaljplanen för hela stationsområdet ska tas upp på kommunstyrelsens nästa sammanträde för samråd.

En trygg och trivsam plats för människor

Tanken är att stationsplatsen i framtiden ska bli en attraktiv plats i centrala Skara och området i första hand ska vara till för människor och inte bilar.

Entimmesparkeringarna på mitten av torget försvinner så att det skapas fri sikt och ytor för gående. I stället utökas korttidsparkeringarna utmed gatan så att man lätt kan hämta och släppa av resenärer. Parkmiljön kring fontänen kommer att behållas och ytterligare planteringar och sittytor kommer att tillföras.

I väntan på att hela platsen byggs om kommer mindre åtgärder att göras för att förstärka känslan av värdighet och trivsel.

Pressmeddelande från: Skara kommun