TORSDAG 5 OKTOBER 2017

Koncernen ROCKWOOL investerar i Sverige

Stenullsproducenten ROCKWOOL stärker sin ställning i Sverige genom en strategisk investering. Företaget köper 180 000 kvadratmeter mark i Eskilstuna som ett led i förberedelserna inför en kommande expansion av koncernen. ROCKWOOL vill vara redo för att möta den ständigt ökande efterfrågan på stenullsisolering på den svenska marknaden.

I februari i år offentliggjorde ROCKWOOL sina avsikter att investera i USA, Rumänien och Sverige. I nästa vecka skriver de under ett inköpsavtal gällande 180 000 kvadratmeter mark i Eskilstuna.

– Vi har i ROCKWOOL 80 års erfarenhet av tillverkning av brandsäker stenull. Det är det material som alla våra lösningar är baserade på. I och med den här investeringen säkrar vi att vi även i framtiden kommer att kunna möta den ständigt ökande efterfrågan på stenullslösningar på den svenska marknaden, säger Henrik Frank Nielsen, Senior Vice President för koncernen ROCKWOOL.

I Eskilstuna välkomnar man investeringen

– Vi förväntar oss att den här investeringen kommer att ha positiv inverkan på lokalområdet i form av framtida lokala arbetsplatser som vi är beredda att fylla med arbetskraft, säger David Hofmann, VD för Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

Stabil tillväxt och stor potential på den svenska marknaden banar väg för investeringar

ROCKWOOL upplever en ökad tillväxt inom isoleringsverksamheten på den svenska marknaden, där byggandet ökar i snabb takt. I dag förser det svenska säljkontoret sina kunder med lösningar som är producerade på fabriker i Danmark och Norge.

Inköpet av mark i Sverige visar att koncernen vill agera i tid för att skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt. Därför sätter man omedelbart igång med arbetet med att inhämta de tillstånd som behövs, så att förberedelserna är klara när företaget bestämmer sig för att göra ytterligare investeringar.

Rustar för internationell tillväxt

ROCKWOOL har under de senaste åren investerat i såväl befintliga som framtida produktionsanläggningar. Utöver Polen, Nederländerna och USA har stenullsproducenten så sent som hösten 2015 investerat i en ny produktionslinje på en av sina två danska fabriker. I juli 2017 startade koncernen produktionen på en ny fabrik för akustiska takplattor i USA. Företaget ska även precis börja bygga en ny fabrik i West Virginia, och produktionsstarten planeras till 2020.


Pressmeddelande från: ROCKWOOOL