FREDAG 15 SEPTEMBER 2017

Fler ska ha råd att gå till tandläkaren

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) dubbleras från och med den 15 april 2018. Höjningen är en del av budgetpropositionen för 2018 och syftar till att fler ska kunna besöka tandvården regelbundet.

Det allmänna tandvårdsbidraget utgår, med två olika nivåer, till alla som passerat åldern för avgiftsfri tandvård för unga. Det används till att subventionera tandvårdsbesök. Regelbundna undersökningar är avgörande för en god tandhälsa.

– Ingen ska behöva avstå från tandläkarbesök för att man inte har råd. Det går bra för Sverige nu, och vi vill att framgångarna ska komma alla till del. Med den här satsningen tar vi ett viktigt steg mot en mer jämlik tandhälsa och stärker den svenska modellen, säger socialminister Annika Strandhäll.

För gruppen som är mellan 22 och 29 år och för dem som är 65 år eller äldre blir det årliga bidraget, från den 15 april 2018, 600 kronor. För gruppen som är mellan 30 och 64 år blir bidraget 300 kronor per år. Före reformen var beloppen 300 respektive 150 kronor.

Praktiskt kommer det allmänna tandvårdsbidraget att fungera på samma sätt som tidigare. Bidraget brukar vanligtvis dras av automatiskt vid betalning av tandvårdsbesök. Reformen beräknas kosta 750 miljoner kronor per år fullt utbyggd, och 531 miljoner kronor 2018.

Förslaget är en del i budgetöverenskommelsen som regeringen har slutit med Vänsterpartiet.

Pressmeddelande från: Socialdepartementet