MÅNDAG 1 MAJ 2017

1:a majtraditionen lever vidare i Hällekis

Om två år så har Hällekis Musikkår bevarat bruksortstraditionen i ett helt sekel med att väcka upp invånarna i Hällekis med marschmusik tidigt på morgonen den första maj. Det måste vara helt unikt i landet att ha en sådan väckarklocka.Den första dagen i maj månad innevarande år bjöd på strålande solsken, temperaturen på rätt sida om nollstrecket och vindstilla. Klockan halv åtta på morgonen tågade Hällekis Musikkår iväg från bostadsområdet Duhagen spelandes marschen "General Cederschiöld" och i släptåg ett antal morgonpigga Hällekisbor som hade för avsikt att tåga med kåren genom samhället.I likhet med de senaste åren så valde man även detta år en kortare marschväg, Industrivägen och vidare genom Stakes väg, Blåsippsvägen, Lövängsvägen, Vitsippsvägen (bara vägnamnen i Hällekis andas ju vår), utefter vägen, på balkonger och i fönster tittade folk ut för att lyssna och se kåren marschera förbi. Sen gick man Stakes väg igen bort till äldreboendet Hällesäter där det spelades några avslutande musikstycken för dom gamla och övriga som samlats.I ur och skur har den anrika kåren ställt upp för att bevara traditionen på vårmånadens första dag, endast vid några fåtal tillfällen har man ställt in. Det är bara medlemmarna, åskådarna och marschvägen som förändrats genom åren, kvarlevan från brukssamhället, har överlevt ända in i modern tid, ett unikum och en prestation.För många nyinflyttade var detta första gången man var med om denna unika samhällshändelse, och vad det verkade så var man överlag positivt inställd till att bli väckt tidigt på morgonen med marschmusik, en fin tradition sa många.auml;ckt tidigt på morgonen med marschmusik, en fin tradition sa många.