TORSDAG 20 APRIL 2017

Nu är huggormarna på bettet

Huggormarna har vaknat och flera huggormsbett har redan skadeanmälts till Agria Djurförsäkring. Under 2016 fick närmare 2715 hundar och 2981 katter åka till kliniken för veterinärvårdsbehandling av huggormsbett. De flesta djuren repar sig efter veterinärbesöket, medan ett fåtal avlider.

Det vanligaste är att hundar och katter blir bitna i nosen, och frisknar till igen. Om djuret däremot blir biten i tassen är läget mer kritiskt och kan leda till dödlig utgång.

– Om man misstänker att hunden eller katten blivit ormbiten är viktigaste är att hålla djuret i stillhet för att undvika att giftet sprids i kroppen. Försök att bära hem djuret och ta bilen till veterinär så snart som möjligt, säger Lotta Möller, smådjursveterinär på Agria Djurförsäkring.

Varje år drabbas mellan 2500-2900 hundar och lika många katter av huggormsbett, antalet är ganska konstant över en femårsperiod. Agria uppskattar att mellan fem och tio hundar avled till följd av ormbett under 2016, medan cirka 2 715 hundar fick söka veterinärvård.

De lindrigaste fallen av ormbett leder till en svullnad vid bettet, men i de medelsvåra fallen uppstår skador på kroppens organ. Graden av skada beror på hur mycket gift som injiceras.

– Hunden eller katten kan få en lever- och njurskada och drabbas ofta av blodbrist, vilket kan påverka hjärtat. Ormbett behandlas framför allt med vila, smärtstillande och vätska, säger Lotta Möller.

Symptom på ormbett

Efter någon timme svullnar den bitna kroppsdelen upp. Om bettet har tagit i nosen svullnar ansiktet upp mycket kraftigt och når ett maximum efter 1-2 dygn. Nosen kan svullna ett par centimeter och svullnaden kan sjunka ner på halsen. Om bettet tar i en tass svullnar den upp och svullnaden sprider sig uppåt benet.

Pressmeddelande från: Agria Djurförsäkring