TISDAG 31 MAJ 2016

Expedition Sörboleden - att utforska Dala kvarn och Sörboleden

Sörboleden är en dalgång i Mariedalån som är en spännande och vacker plats och kommunens nyaste naturreservat. Dala kvarn är en kvarnmiljö som varit i bruk sedan medeltiden.

Under några dagar i juni, onsdag-fredag 29 juni-1 juli kan den som är ung i Götene vara med i Expedition Sörboleden. Tillsammans med andra får en upptäcka och utforska platserna och naturen. Inspirerad av intrycken skapas sedan fritt med foto, film, drama, måleri, skulptur med mera. Till gruppens hjälp finns kulturpedagoger och konstnärer.

Bakgrund

Kultur i Väst har fått i uppdrag av Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen att initiera kultur- och konstprojekt för barn och unga med Landskapskonventionen som grund. Medel avsattes att söka som extra arrangörsstöd för 2016. Kulturen Götene kommun sökte och beviljades 48 000 kronor. Samarbetspartners är Lundsbrunns samhällsförening, Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle och Studiefrämjandet.Pressmeddelande från: Götene kommun