TORSDAG 26 MAJ 2016

Prins Oscars vapen skapat av Riksarkivet

Riksarkivets heraldiska enhet har gjort ritningen till prins Oscars vapen. Tronföljarparets andra barn, prins Oscar, har av kungen blivit förlänad titeln hertig av Skåne. På så vis blir prinsen skåningarnas egen beskyddare.

- Det är en stor heder att få rita prins Oscars vapen, säger Riksarkivets heraldiska konstnär Henrik Dahlström.

Henrik Klackenberg, som är statsheraldiker på Riksarkivet, förklarar att vapnets utformning följer en sekellång tradition för svenska prinsar. Vapensköldens komposition består av fyra fält och en hjärtsköld, som visar ätten Bernadottes vapen. Ett av de fyra fälten visar landskapets Skånes vapen, vilket visar att prins Oscar är hertig av Skåne. De övriga tre fälten med tre kronor och lejon är hämtade från Stora riksvapnet. Prinsen förlänas vid dopet i Slottskyrkan Serafimerorden, vars kedja och tecken omger vapenskölden.

Riksarkivet ansvarar för statens symboler

Riksarkivet ansvarar för statens och myndigheternas heraldiska vapen och symboler. Ansvaret innebär att vapen och symboler utförs enligt gängse heraldiska normer och att lagen som styr vapnens användning följs. Riksarkivet verkar även för god kommunal heraldik genom att ge råd och skapa modellritningar för kommunvapen.

Prinsens vapen i heraldisk app

Riksarkivet har en app med vapen för kommuner, län, landskap samt ett smakprov på försvarsmaktens och andra myndigheters vapen och emblem. Appen heter Sveriges symboler och innehåller 570 bilder samt allmän information om heraldik och sigillkunskap. Prins Oscars vapen finns också med i appen.
Pressmeddelande från: Riksarkivet