ONSDAG 25 MAJ 2016

Dagens bild från Hällekis

Rivningen av köket vid Hällesäter är nu inne i slutfasen, av byggnaden återstår nu inte så mycket. Återstår sen bara uppröjningsarbetet och iordningställande av området, framöver även byggnation av en ny förbindelsegång mellan de olika boendena, den skall vara klar i höst sägs det.Asfaltering och sträckmålning är nu klar på Sjöråsvägen, körbanorna har blivit lite smalare än tidigare då det ser ut som man har gjort plats för en cykelbana på ena sidan (till vänster på bilden). Men då det inte är nyasfalterat på den förmodade cykelbanan så får man väl hoppas att både den och trottoaren görs om inom det snaraste.