ONSDAG 25 MAJ 2016

Biosfärdagen den 2 juni - fokus biologisk mångfald

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle vill inspirera fler att bidra till lokala lösningar för globala utmaningar. I en serie föredrag av högklassiga föreläsare behandlas några av vår tids stora hållbarhetsutmaningar. Denna gång är temat biologisk mångfald med professor Urban Emanuelsson, en av landets främsta experter inom ämnet.

Bevarad artrikedom och biologisk mångfald är en av våra riktigt stora hållbarhetsutmaningar och ett centralt miljömål inte minst i Götene kommun som på Kinnekulle har ett av Sveriges artrikaste och mest varierade kulturlandskap, Österplana Hed. Här har vi i år valt att fira Biosfärdagen. Välkommen till en kväll som ger insikt och perspektiv på behovet av bevarad mångfald!

Urban Emanuelsson inleder kvällen i Österplana Kyrka med föreläsning i ord och bild med exempel från hela världen om bevarande av biologisk mångfald. Därefter blir det fältföreläsningar på Österplana hed med Eva Gustavsson, lärare vid Göteborgs universitet som berättar om universitetets arbete på heden och något om Kinnekullebotanikern Claes Bjerkander, aktuell från Kerstin Ekmans senaste bok. Stellan Sunhede biolog från Lundsbrunn berättar om vad som gör just Österplana hed till en så unik plats.

Efter en kort vandring kommer vi fram till Österplana g:a skola där kvällen avslutas med fika och utdelning av årets Biosfärstipendium.

PROGRAM

18.30 Österplana kyrka
”Livsviktigt att rädda den globala och lokala biologiska mångfalden”, professor Urban Emanuelsson

Kort fältvandring (ca 1,5 km)
”Landskapet förr och nu”, Eva Gustavsson och Stellan Sunhede 20.00

Österplana g:a skola
Utdelning av årets Biosfärstipendium samt fika.

Arrangör är Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle tillsammans med Götene Kommun, Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen med stöd av John Hedins stiftelse.Pressmeddelande från: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle