TISDAG 24 MAJ 2016

Kinnekulle har fått nya MTB-leder

De senaste åren har cykling som motion och hälsotrend formligen exploderat i landet, såväl på landsväg som i terräng, detta har självklart även märkts av på Kinnekulle. Nu har Götene kommun i samarbete med Destination Läckö-Kinnekulle AB och ett flertal markägare, Skara stift, Råbäck, kommunen och några mindre, utvecklat flera nya MTB-leder på Kinnekulle vilka kommer att skapa positiva effekter och möjligheter till ett utökat friluftsliv i området.MTB-lederna tillsammans med vandrings- och skidleder vill man nu lyfta fram som en satsning på outdoor och aktivitetsbesöksnäringen, man tar även fram färdiga paket för t.ex. cykling, mat och boende för att öka tillgängligheten för besökare och turister. MTB-lederna ökar attraktionsvärdet på Kinnekulle ytterligare för än fler besökare vilket kommer ge positiva effekter för aktörer inom besöksnäringen och ligger i linje med en växande trend kring aktiviteter där människor önskar uppleva natur och friluftsliv. Prioritet är att locka hit nybörjare och familjer.De nya lederna har fått tillstånd av Länsstyrelsen i två år, sen skall man göra en utvärdering hur det har gått, bland annat markskador, slitage, konflikter mm som cyklingen kan ha medfört. Man har inte brutit någon ny mark för de nya lederna och man har lagt dom med tanke på känslig växtlighet. Inte blev det direkt dyrt heller, ca 40 000 kronor som finansieras av kommunen och Destination Läckö-Kinnekulle AB, kostnaden är för skyltar och uppmärkning av leder, arbetskostnaderna är inte med i denna summa.De nya lederna vänder sig till såväl nybörjare som expert, allt från en enklare cykelutflykt till krävande stigningar och branta utförslutor. Alla leder är uppmärkta med färgkodning och det finns informationstavlor på fyra platser, Kinnekullegården, Utsiktstornet, ovanför småbåtshamnen i Hällekis och vid Café på Klostret i Blomberg. På dessa infotavlor finns alla leder, MTB, vandrings- och skidleder, dessutom en ruta för regler som gäller för dessa, de olika sporternas märkning är olika så man inte skall kunna ta miste på vilken väg man skall åka. Nytt är bland annat att cyklisterna nu måste cykla i samma riktning på alla leder för att höja säkerheten.Anders Jonsson som är arbetsledare för natur- och fornvårdslaget Service och Teknik Skara - Götene har tillsammans med MTB cyklisterna Tommy Evaldsson och Roger Boqvist på mycket kort tid under våren letat ut den bästa dragningen av de nya lederna. Ett mycket intensivt men stimulerande arbete, säger Anders. Lederna är lagda så att man kan kombinera flera olika leder under sin cykeltur om man t.ex. vill cykla en längre sträcka. De medverkande MTB cyklisterna säger att det är riktigt bra leder som även skulle tilltala eliten i Sverige.Biskop Åke Bonnier från Skara stift som är en av de berörda markägarna tycker att satsningen med MTB-leder på Kinnekulle är fantastiskt rolig och positivt, och att man skall ta vara på värdena av stiftets marker, inte bara ekonomiska värden utan även ge människor bra värden via hälsa, klimat, miljö skog och mark, en sund själ i en sund kropp i en sund miljö, kan inte bli bättre än att göra sådana här saker som t.ex. cykling. Jag har aldrig provat på MTB cykling men vill gärna testa någon gång, säger biskop Bonnier.De nya MTB-lederna är ett första steg i satsningen, framöver finns även planer på både downhill och bikeparker, det är ett långsiktigt arbete för att ta fram fler aktiviteter för att främja outdoor och aktivitetsbesöksnäringen. Kinnekulle är på god väg att ta steget för att etablera sig som ett av landets stora besöksmål när det gäller cykling och outdooraktiviteter.

Här följer en gradering av svårighetsgrader för de olika MTB-lederna:

Gul - Medelsvår
Röd - Svår
Violett - Medel till svår
Ljusblå - Lätt till medel
Mörkblå - Medel
Grön - Lätt, nybörjare
Orange - Medel