MÅNDAG 23 Maj 2016

Sverige slår ut sin egen lökodling

– Ett fullständigt kontraproduktivt beslut som innebär att vi slår ut vår svenska produktion – för att istället importera från länder som både använder mer växtskyddsmedel och medel som sedan länge varit förbjudna här. Det säger LRFs förbundsorförande Helena Jonsson sedan Mark- och miljödomstolen på fredagen avslog LRFs begäran om att få dispens för ett växtskyddsmedel som behövs för att odla lök och flera olika grönsaker.

Det växtskyddsmedel som LRF sökt dispens för, Stomp, är tillåtet i alla EU-länder – utom Sverige.

– Det gör att Sveriges odlare blir chanslösa i konkurrensen från andra länder. Eftersom vi inte lär äta mindre lök kommer behovet att täckas av importerad lök som har producerats under former som är förbjudna här, säger Helena Jonsson.

Årets lök är sådd och utan Stomp är det svårt att skydda plantorna mot ogräs när de i dagarna kommer upp. De riskerar att kvävas av ogräs och måste istället handrensas eller bekämpas med andra växtskyddsmedel i större mängd. Även för bönorna, som ska sås nästa vecka, är domstolens beslut en katastrof, liksom för den svenska odlingen av rotpersilja, gräslök och palsternacka.

– Domstolen och dessförinnan Kemikalieinspektionen har dragit ut på processen på ett fullständigt orimligt sätt. Landets odlare har inte en chans att planera för odlingen när de inte vet vad som gäller, säger Helena Jonsson.

– Förutom att vara ödesdigert för den svenska odlingen är domstolens beslut fullständigt kontraproduktivt för miljön. Konsumenter hänvisas till importerade produkter som många gånger har gett upphov till betydligt större påverkan på miljön än de svenska – bara någon annanstans. Sverige kommer alltså att exportera sin miljöpåverkan, säger Helena Jonsson.

LRF förväntar sig att den nationella livsmedelsstrategin, som regeringen ska lägga fram som en proposition om ett par veckor, har ett mycket tydligt mål om att svensk livsmedelsproduktion ska öka och att de förslag som lades fram i Konkurrenskraftsutredningen förra året tas tillvara.

– Ytterst är det våra politiker, frånvaron av en genomtänkt politik och den svenska tillämpningen av EU-lagstiftningen som motar ut landets grönsaksodling. Myndigheter som Kemikalieinspektionen behöver få instruktioner om att de både ska hålla fanan högt på miljöområdet och göra det möjligt för landets livsmedelsproduktion att växa i takt med att vi blir allt fler, säger Helena Jonsson.Pressmeddelande från: LRF