MÅNDAG 23 Maj 2016

Modullägenheter byggs för att hantera den akuta bostadsbristen i Lidköping

Lidköpings kommuns vision är att vara en välkomnande och hållbar kommun med 45 000 invånare år 2030. Vi närmar oss visionen - invånarantalet i Lidköpings kommun ökar. Det medför att behovet av nya bostäder är stort. Sedan den 1 mars är landets kommuner enligt lag skyldiga att ta emot nyanlända, personer som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Lidköpings kommun behöver vidta åtgärder för att uppfylla lagens krav och öka befolkningstalet. Det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder bidrar till att hantera situationen. Utöver de ordinarie projekten kommer bostadsbolaget också att bygga flerfamiljshus i kvarteret Tömmen. Antalet nya lägenheter i området är 52 stycken och de uppförs i form av moduler med tidsbegränsat bygglov. Med ett tidsbegränsat bygglov kommer modulerna vara uppställda i kvarteret Tömmen under en period om högst 10 plus 5 år. Byggstart i början av juni och inflyttning i slutet av oktober i år.

- Lidköping växer och det är fantastiskt bra. Samtidigt har vi en extraordinär situation där vi inte har permanenta bostäder så det räcker till alla nuvarande och kommande lidköpingsbor. Lägenheterna i kvarteret Tömmen är en temporär lösning för att hantera den mest akuta situationen tills våra andra nybyggnationer finns på plats, berättar kommundirektör Jan Fransson.

Kommunen hyr lägenheterna av AB Bostäder. Hyresgästerna hyr lägenheten i andra hand av kommunen. Det kommer att finnas en separat bostadskö för modullägenheter då husen ställs på platsen under viss tid. Kommunen kommer ta fram riktlinjer för fördelning av lägenheterna men alla människor är välkomna att söka bostad i modullägenheterna. För hyresgästen innebär det ett tidsbegränsat hyreskontrakt där besittningsrätten är bortförhandlad.

Lidköpings kommun kommer inom kort att bjuda in närmast berörda till informationsmöte om de nya flerbostadshusen.Pressmeddelande från: Lidköpings kommun