FREDAG 20 MAJ 2016

Nu borras det hål genom hela Kinnekulle

I måndags påbörjade Lunds Universitet en borrning vid "Dimbo" på Kinnekulle, med hjälp av borriggen "Riksriggen" skall man ta sig ner till ca 220 meters djup och får då en kontinuerlig borrkärna på 63 mm diameter som senare kan ge en del svar om Kinnekulles geologi och hur förändringar skett i klimat, havsnivå och marin mångfald för många miljoner år sedan.

Borrhålet kommer att gå genom Kinnekulles alla olika lager utom det översta diabaslagret som bildades för ca 282 miljoner år sedan. Man startar genom ett lager av lerskiffer och kommer sen ner till ett lerlager av Kinnekullebentonit på 1.5 meter, som ursprungligen varit ett mäktigt asklager från vulkanism i dagens Atlantområde. Vidare genom kalksten, alunskiffer, sandsten och avslutar så strax under Vänerns yta i urberget som har en ålder på 1,7 miljarder år. Därmed passerar man alla fossilförande lager från de kambriska, ordoviciska och siluriska perioderna som kan ge en del intressanta svar i kommande forskning av dessa borrkärnor. Ner till 220 meter skall man komma innan borrningen är klar, under fredagen hade man kommit ner till 47 meter, så en hel del återstår.Borrningen är ett led i grundforskningen vid Geologiska institutionen, Lunds universitet och projektet finansieras av Crafoordstiftelsen och Kungliga Fysiografiska sällskapet i Lund.

Borriggen "Riksriggen" har finansierats av Vetenskapsrådet, drivs och förvaltas av Teknisk Geologi vid Lunds Tekniska Högskola. Man har som uppgift att stödja svensk forskning med djup kärnborrning och provtagning. Borrmaskinen som tillverkats av Atlas Copco har kapacitet att borra till ca 2500 m djup. Man har utfört borrningar runt om i landet, bl.a. på Gotland, Öland, Åre och nu också på Kinnekulle.I augusti 2014 satte man nationellt rekord då man kom ner på ett borrhålsbjup på 2495,8 meter i Fröå utanför Åre i Jämtland. Riksriggen har tillverkats av Atlas Copco och levererades i maj 2012, den är norra Europas största rigg i sitt slag och kostade ca 25 miljoner kronor.

Borrningen planeras att pågå från den 16 maj och cirka 2-3 veckor framöver mellan 07:30-19:30.

Under årens lopp har många varit intresserade av Kinnekulles geologi, på hösten 1895 var den välkände ballongfararen S.A Andrée på Kinnekulle och genomförde då bl.a. en geologisk utgrävning på berget norra sida, vad själva syftet var är oklart och det finns ytterst lite nämnt om denna händelse. Utgrävningsplatsen finns att beskåda än idag och där finns även en informationsskylt.