ONSDAG 18 MAJ 2016

Tre av fyra poliser funderar på att lämna polisyrket

Nästan tre av fyra poliser, 73 procent, har under det senaste halvåret funderat på att lämna polisyrket. Var fjärde polis letar dessutom aktivt efter ett nytt jobb. Det visar en ny medlemsundersökning som Novus gjort på uppdrag av Polisförbundet.

- Polisen måste få möjlighet att utvecklas som poliser, när arbetsbelastningen ökar samtidigt som löneutvecklingen bromsat, ser många ingen annan möjlighet än att lämna polisyrket och polisbristen blir nu alltmer uppenbar, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

Dålig lön är det främsta skälet som anges till att man funderar på att lämna polisen. Hela 82 procent anger dålig lön som främsta anledning till att man funderat på att lämna polisyrket. Mest missnöjda med lönen är poliser under 40 år, småbarnsföräldrar och poliser som tjänar under 27 000 kronor. Dessa grupper är även de som i högst utsträckning funderar på att lämna yrket.

- Missnöjet bland unga nyutbildade poliser är särskilt bekymmersamt. Nu behövs kraftfulla insatser, i form av bättre löneutveckling, en rimligare arbetsbelastning och en tydligare polisorganisation. Risken är annars att ingen vill bli polis längre, säger Lena Nitz.

Otydligt ledarskap och beslutsvägar är andra skäl till att många vill lämna polisyrket. Drygt hälften anger det som främsta skälet.Pressmeddelande från: Polisförbundet