ONSDAG 11 MAJ 2016

Utsättning av smolt i Hellekis hamn

I måndag pumpades 7000 öringsmolt ut från en tankbil i Vänerns vatten nära stenpiren i Hellekis hamn. Smolten var tvååriga gullspångsöringar på ca 90,6 gram.Med det överskott som blev från Kinnekulleträffen 2015 (ca 50 000 kr) betalade Götene SFK för 2500 av de totalt 7000 smolt som sattes ut. Resterade smolt kommer från Laxfond Vänern och Länsstyrelsen.Fiske efter lax och öring förutsätter omfattande utsättningar och edan starten 1987 har Laxfond Vänern satt ut ca 2,5 miljoner smolt.

Foto: Fredrik Andersson