Fredag 1 maj 2015

Traditionsenlig 1:a maj morgon med Hällekis Musikkår

En av Hällekis Musikkårs äldsta seder är den traditionella 1:a maj-marschen genom samhället, vid halv åtta samlades man i Duhagen denna lite kylslagna morgon med antydan till frost i gräset för att tåga genom samhället och väcka upp medborgarna med hurtig marschmusik.Utefter marschvägen samlades morgonpigga Hällekisbor för att lyssna till musiken och bevara en över 90-årig tradition och en ansenlig skara tågade även med musikkåren genom samhället.I likhet med de senaste åren valde man en kortare marschväg, Industrivägen och vidare genom Stake väg, Blåsippsvägen, Lövängsvägen, Vitsippsvägen (bara vägnamnen i Hällekis andas ju vår), Stakes väg igen bort till äldreboendet Hällesäter där man spelade några musikstycken för dom gamla och övriga som samlats.I ur och skur har musikkåren tågat genom Hällekis i snart 100 år (år 2019) för att upprätthålla den gamla brukstraditionen, och endast vid ett fåtal tillfällen har man tvingats ställa in vårmarschen. Hur många orter i landet har en musikkår som väckarklocka tidigt på morgonen den 1:a maj, troligen inte så många, om ens någon.Vid Hällesäter avslutade musikkåren med marschen “Fanvakten” som en hyllning till den nya fanan som man idag för första gången bar i spetsen kåren. Den gamla fanan förstördes tillsammans med mycket annat material när Folketshus brann upp den 19 juli förra året.