Fredag 17 april 2015

Vänerlöjrommen utsett till ”Årets Skarpsill 2015”

Kungsfenans pris, Årets Skarpsill 2015, tilldelas i år ”Vänerlöjrom – kvalitetssäkrad rom från 16 vänerfiskare” för satsningen på ett hållbart fiske och en förstklassig produkt med hög och jämn kvalitet. Dessutom satsar de på turism och matupplevelser och har startat löjrommens dag i början av november varje år. Priset som är på 25 000 kronor delas ut av Kungsfenan och Svensk Fisk i samband med Swedish Maritime Day på Svenska Mässan i Göteborg den 20 april.

Om priset

Utmärkelsen Kungsfenan, The Swedish Seafood Award, delas årligen ut i tre kategorier. Årets Skarpsill är juryns speciella pris för innovatörer och entreprenörer med skarpt nytänkande. Utmärkelsen instiftades år 2001 med länsstyrelsen i Västra Götaland som initiativtagare och med Svensk Fisk som genomförare. Syftet med utmärkelsen är att inspirera och premiera inom alla områden som kan bidra till en positiv utveckling av fisk och skaldjur - i havet och i våra sjöar, i fångsten, inom livsmedelsindustrin, distribution och handel, i vår kost och som måltidskultur. ”- Det är en positiv överraskning för oss att få det här priset – vi har ju just satt igång!” säger Thommy Möller, ordförande i Vänerlöjrom Ekonomisk Förening. Arbetet med varumärkesutvecklingen drog igång på allvar under 2014 och varumärket Vänerlöjrom lanserades inför löjromssäsongen på senhösten samma år. ”- Jag är väldigt nöjd över att varumärket tagits emot så väl och fått ett så snabbt genomslag.” säger Charlotte Backman, Hushållningssällskapet, en av initiativtagarna till varumärkesutvecklingen.

Bakgrund

Under 2009-2015 drev Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle ett Fiskeområde finansierat av EUs fiskerifond, Västra Götalandsregionen och Biosfärområdets tre kommuner: Lidköping, Götene och Mariestad. Syftet med Fiskeområdet var att utveckla en hållbar fiskenäring i vårt biosfärområde. Stort fokus har varit på nya former för samarbete som kan ge ett högre förädlingsvärde på produkter eller tjänster. Drygt 20 projekt har godkänts och totalt 11 miljoner kronor har satsats på olika utvecklingsåtgärder kopplade till fiskenäringen i vårt Biosfärområde. Verksamheten har varit framgångsrik på många sätt och har bl a bidragit till lanseringen av varumärket Vänerlöjrom – något som fiskare i trakten pratat om i många år men som nu äntligen kunde förverkligas.

Pressmeddelande från: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle