Fredag 27 mars 2015

Krav på två personer i cockpit för svenska flygbolag

Den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA rekommenderar nu att två personer alltid ska befinna sig i cockpit under alla skeenden i flygningen. Transportstyrelsen, den svenska myndigheten inom den civila luftfarten, kräver nu att de svenska flygbolagen ska följa rekommendationerna från EASA.

Med anledning av flygolyckan med det tyska flygbolaget German Wings tidigare i veckan, ställer nu Transportstyrelsen krav på de svenska flygbolagen att det alltid finns två besättningsmedlemmar i cockpit. Detta gäller för flygningar där det finns en säkerhetsdörr.

Transportstyrelsen har haft en dialog med berörda svenska flygbolag och de har svarat att de omedelbart ska inrätta en rutin för att säkerställa detta.

Pressmeddelande från: Transportstyrelsen