Fredag 27 mars 2015

120 miljoner till glasögon för barn och unga

För att garantera att alla barn ska kunna få ekonomiskt stöd till glasögon avsätter regeringen 120 miljoner kronor per år. Förslaget kommer att ingå i budgetpropositionen för 2016.

- Alla barn ska kunna vara delaktiga i skolan och på fritiden, oavsett funktionsförmåga, bostadsort eller i vilken ekonomisk situation familjen befinner sig i. Därför är denna satsning på glasögon en viktig markering för barns rättigheter, säger barnminister Åsa Regnér.

Regeringen avsätter 120 miljoner kronor per år från och med 2016 till ekonomiskt stöd för att barn och unga i åldern 8-19 år ska få bidrag för glasögon.

- Glasögon bör ses som ett hjälpmedel och som en rättighet för barn. Vi vill ha en välfärd att lita på och det här är grundläggande rättvisereform. Föräldrar ska inte tvingas välja mellan att betala räkningar och glasögon till barnen, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet som har varit med och förhandlat fram budgeten.

Alla landsting ger redan bidrag för standardglasögon till barn i åldern 0-7 år. I åldersgruppen 8-19 år är bidragsgivningen mycket mer ojämn. Avsikten med satsningen är därför att alla barn och unga ska kunna delta i samhället på lika villkor. Frågan berör cirka 12-13 procent av barn och unga, vilket motsvarar drygt 150 000 personer.

Pressmeddelande från: Socialdepartementet