Onsdag 25 mars 2015

Grönare förare på Skaraborgs bussar

Nu tar Västtrafik och trafikföretaget Nobina nästa steg mot miljövänligare körsätt. På alla bussar i hela Skaraborg ska mjukare körning minska miljöpåverkan och locka fler och nöjdare kunder till kollektivtrafiken.

Västtrafik och Nobina arbetar sedan en tid tillbaka aktivt med förarnas körsätt. Nu tar Nobina arbetet ett steg längre och startar upp konceptet ”Den gröna resan” i Skaraborg. Syftet är att bidra till minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet genom mjukare, mer ekonomisk och planerad körning. Kunderna får dessutom en bekvämare resa samtidigt som förarnas arbetsmiljö förbättras.

I ”Den gröna resan” utbildas förarna i miljömässig körning och får individuell hjälp att utveckla sitt körsätt. I projektet ingår även satsningar på ny teknik, bland annat att föraren får kontinuerlig återkoppling på sitt körsätt via en dator ombord – och på så sätt kan påverka bränsleförbrukningen. Ett tydligt fokus ligger på att minska den mängd bränsle som förbrukas i onödan på grund av körsättet.

Projektet startade i februari med utbildning av Nobinas miljöcoacher och gruppchefer. Coachningen av förarna har precis påbörjats.

– Vi kommer att jobba aktivt för att vidareutbilda förarna i hur de kan planera sin körning bättre, köra ännu mer sparsamt och använda sig av den nya tekniken ombord. Miljöcoacherna gör regelbundna uppföljningar tillsammans med förarna, och vid behov följer de med på bussturer för att bistå med råd och stöd, säger André Sellén, trafikchef på Nobina.

Från Västtrafiks sida följer man projektet med stort intresse.

– Det finns ett tydligt samband mellan hur väl föraren planerar sin körning och hur nöjda kunder vi har. Det ska bli spännande att se resultatet av Nobinas satsning, säger Attila Ungvari, ansvarig för Västtrafiks busstrafik.

Pressmeddelande från: Västtrafik