Tisdag 24 mars 2015

Forskare har hittat fast kväve på Mars

Med hjälp av rymdfarkosten Curiosity har forskare, bland annat från Luleå tekniska universitet, hittat kväve i fast form på planeten Mars.

Javier Martín-Torres, rymdforskare på Luleå tekniska universitet är en av flera forskare som nu hittat kväve i fast form på planeten Mars. Det har skett med hjälp av rymdfarkosten Curiosity och resultatet publiceras nu i Proceedings of the National Academy of Sciences.

- Denna upptäckt är ett nytt steg i bedömningen av om det är möjligt att bo på Mars, eftersom kväve är en grundläggande förutsättning för livet som vi känner det, säger Javier Martín-Torres.

Det är forskarteamet vid Mars Science Laboratory, i vilket Javier Martín-Torres professor i atmosfärsvetenskap från Luleå tekniska universitet ingår, som har upptäckt fasta former av kväve på Mars.

- Förekomsten av kvävebärande föreningar som vi hittat i sediment på Mars innebär att det finns en källa till biokemiskt tillgängligt kväve, vilket skulle kunna innebära att det härrör från en kvävecykel i samband med Mars uppkomst, säger han.

Upptäckten har verifierats med en analys (SAM Sample Analysis on Mars), av prover tagna vid tre olika punkter. Två av dom kommer från borrningar utförda vid Sheepbed som är en slamsten i sedimentärt område. Det tredje provet tros allmänt vara representativt för damm på Mars.

- Det har bland annat konstaterats att nitrater, som är en form av kväve, kommer från fixering i atmosfären när meteoriter kolliderat, vilket stämmer överens med de data som vi fått fram genom SAM-analyser, så detta kan vara den viktigaste källan till fast kväve på Mars, säger Javier Martín-Torres.

Martín-Torres är också medförfattare till en vetenskaplig rapport om organiskt material på Mars som nyligen publicerades i Journal of Geophysical Research-Planets och den första in-situ mätningen av metan på den röda planeten, som 2014 publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science.

Pressmeddelande från: Luleå tekniska universitetl