Fredag 20 mars 2015

Biograf i Lidköping digitaliseras - får 150 000 kronor från VGR

Biografen Röda Kvarn i Lidköping blir den 48:e biografen i Västra Götaland som digitaliseras med ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen. 150 000 kronor betalas ut till biografen från VGR.

Västra Götalandsregionen har sedan 2011 delat ut stöd till biografer i Västra Götaland som önskat uppgradera sin utrustning för att bli digitala. Digitalisering är en förutsättning för att biografer även utanför de största städerna ska kunna erbjuda samtidiga premiärer och ett utbud som gör biografen till en kulturell mötesplats. Med digitalisering kan opera, teater, dans och sport sändas, vid sidan om den traditionella filmen.

Västra Götaland har under de senaste åren varit i topp bland de regioner som digitaliserat biografer i kommunerna och därmed säkrat hem en stor andel av de pengar som Svenska Filminstitutet haft i sin nationella pott. En viktig förklaring till detta är Västra Götalandsregionens starka stöd och medfinansiering.

Förutom Västra Götalandsregionens stöd, bekostas digitaliseringen av biografen Röda Kvarn av Lidköpings kommun, Svenska Filminstitutet samt privata fonder och egeninsats från biografen.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen