Fredag 13 mars 2015

Förbättrad rapportering visar att andelen vild lax och öring har ökat i Vänern

Under 2012 till 2014 har Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske och fiskevårdsförbund med stöd av Fortum arbetat med projekt för att samla in fångstrapporter från sportfisket i Vänern. Resultatet efter över 6800 inrapporterade fiskar visar på att andelen lax har ökat gentemot öringen, men även på att andelen vild lax och öring ökat i Vänern under åren 2012-2014. Bättre rapportering gör det också möjligt att förbättra arbetet med utsättningen av fisk.

- Det är glädjande att det finns en så god vilja hos sportfiskare att rapportera fångst om detta kan ske på ett smidigt och enkelt sätt, vilket den app som utvecklats i projektet har skapat. Det ger förstås också bättre underlag för forskning och förvaltning av fiskbestånden, säger Marco Blixt, fiskeexpert på Fortum.

Det populära trollingfisket i Vänern ingår i det fria handredskapsfisket, d.v.s. det krävs inget fiskekort och det finns inget rapporteringstvång om redskapsanvändning och fångst. Skattningen av sportfiskets fångster i dessa vatten har hittills varit mycket grov. Genom bättre rapportering av sportfiskets fångster kan det skapas bättre underlag för forskning och förvaltning av fiskbestånden.

Under de senaste åren har Sportfiskarna, med stöd från Fortums miljöfond, undersökt olika möjligheter och metodik att samla in fångstdata från sportfisket i Vänern, bland annat har man utvecklat en fångstapplikation. Projektet har visat sig vara framgångsrikt. Fångstrapportering via applikationen Fångstdatabanken fungerade mycket bra och stod för en stor del inrapporterade fiskar. Från Fortums sida ser vi det som mycket viktigt att arbetet med insamling av fångstrapporter fortsätter på samma sätt.

- För Fortum är det av stor vikt att det finns ett fungerande rapporteringssystem av lax- och öringsfångster då detta ger information om beståndens sammansättning och eventuella utvecklingstrender. Detta ger oss bra möjligheter att se hur avels- och utsättningsmetodiken av odlad smolt fungerar och kan utvecklas, och därmed även en möjlighet att förbättra för sportfisket, avslutar Marco Blixt.

Pressmeddelande från: Fortum